HÍREK

2015.09.01.
Új digitális állományok
Feltöltöttük honlapunkra a tanulói munkafüzetek digitális állományait.

BINETT TudásTár

2015.06.09.

A Bolyai Internet Egyetemes Tudás Tár (BINETT) a tehetséges diákok és tanáraik számára közöl szemelvényeket a különböző tudományterületekről a világ vezető tudományos folyóiratainak (Science, Nature) cikkei és hírei alapján. Emellett segíteni kívánja a Gyakorlott Internet Kereső (GYIK) diákok munkáját az elektronikus fordítóprogramok segítségével (BlaBlaTár), figyel a tudomány humorára (TUKAC), stb.

Bolyai InterNet Egyetemes Tudás Tár (BINETT)

HaviHírHáló * GEL-BTE/BDL Forró cikkek a tudományban

 A GEL tudományos újdonságai BTE/BDL-HaviHírHáló

1. BioTár

2. GeoTár

3. VegyTanTár

4. FizikaTár

5. ÖkoTár (környezettudomány)

6. MatekTár (Informatika, alkalmazott matematika)

7. FiloTár (Filológia és Természettudomány)

MindenTár (mindenhova vagy egyikbe se illő anyagok)

TudásTréfaTár TUKAC = TUDÁS és KACAGÁS KEKK:

Küldj Te is Egy Kis Kacagást ide!: gelabor.pecs2015@gmail.com

      FiKac= Kacagó Fizika

      BiKac = Kacagó Biológia 

      KeKac = Kacagó Kémia

      FöKac = Kacagó Földrajz   

      MaKac = Kacagó matematika

      KüKac = Kacagtató Különfélék   

Tartalmak:

BINETT Bolyai InterNet Egyetemes Tudás Tár a MAGYAR TUDOMÁNY, a TERMÉSZET VILÁGA az ÉLET ÉS TUDOMÁNY és az ORIGO tükrében
BioTár Ezen az oldalon az élettudományok hírei jelennek meg.
BlablaTár Ez az oldal diákok és tanáraik által véglegesítésre váró szakszövegeket közöl és a szakszövegek gépi fordításaival kapcsolatos hírekről, honlapokról tájékoztat.
FiloTár Ez az oldal a természettudományok és a filológia határterületeiről hoz példákat.
FizikaTár Ez az oldal a fizika híreiről tájékoztat.
GeoTár Ez az oldal a földtudományokra nyújt kitekintést.
HaHiHa = HaviHírHáló A HaviHírHáló a világ két vezető természettudományos folyóiratának, a NATURE-nak és a SCIENCE-nek a havi terméséből válogat.
Index 2014 A 2014-ben elkészült TudásTár anyagok mutatója (feltöltés alatt)
KaTTár * GyIK-oknak A világhálón ma a legfontosabb, hogy megbízható forrásokra támaszkodj. Ezt csak a Gyakorlott Internetes Keresők tudják megvalósítani. Mi ezen a honlapon őket nevezzük GyIK-oknak. Sajnos a nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy a magyar diákok között viszonylag kevés igazán jó fürge GyIK van. Ennek érdekében kérjük a használókat, hogy az általuk hasznosnak talált URL-eket rövid indoklással küldjék el a gelabor.pecs2015@gmail.com címre. (A gyors kattintgatás könnyen tévútra vezet). Megjegyzés: Ennek az oldalnak az URL-jeit részben a laborhálózat révén lehet elérni. A célja az, hogy folyamatosan kerüljenek fel ide a GELabor használói által hasznosnak ítélt kapcsok (linkek).
KiberTár Tanulságos történelem: 100 év 10 perc alatt; az emberiség nagy alakjai; közérdekű adatok a világról; a világ 103 csodája és egyéb érdekességek.
MaTArCs * Magyar Tudományos Arcképcsarnok Ezen az oldalon a magyar természettudományos fejlődés fél évezredes történetének néhány jelentősebb női és férfi képviselőjének arcképét és adatait találja meg az érdeklődő.
MatekTár A matematika szó a görög "manthano" (tanulni) igéből származik, származékai: a μάθημα (máthema) szó jelentése „tan, tudomány, tudás”, a μαθηματικός (mathematikós) pedig azt jelenti, „tudásra vágyik”. A "ta mathematika" a preszókratikus filozófusok korában „megtanulható/megtanulandó, gondolattal felfogható dolgok”-at (vagyis, mai szóval, „tudományt”) jelentett: a matematika körébe soroltak minden elméleti jellegű ismeretet. Püthagorasztól kezdve már inkább csak az elméleti jellegű, "tiszta" mennyiségtant; szemben az alkalmazott mennyiségtani tudományokkal, mint a csillagászat vagy az optika.
MindenTár Erre az oldalra olyan tudományos anyagok kerültek, amelyek több tudományterületet is érintenek.
ÖkoTár init description text
TudásKacagás*TUKAC Ez az oldal a tudomány humorából ad ízelítőt, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a "tudomány oltárán a láng a fontos, nem a hamu".
VegyTanTár * KémiaTár Az oldal a kémiai tudományokkal kapcsolatos hírekből, érdekességekből szemléz.
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában és partner intézményeiben az Európai Unió támogatásával. (TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0007)