HÍREK

2015.09.01.
Új digitális állományok
Feltöltöttük honlapunkra a tanulói munkafüzetek digitális állományait.

Szervezeti rend

2015.07.01.

A Gimnáziumi-Egyetemi Labor (GEL) szervezeti rendjével kapcsolatos fontosabb tudnivalók (2014)

A Gimnáziumi-Egyetemi Labor (GEL) szervezeti rendjével

kapcsolatos fontosabb tudnivalók

 

 1. A PTE Babits Mihály Gimnáziumban kialakított Gimnáziumi-Egyetemi laboratórium (GEL) az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott term.tud. oktatásfejlesztési program keretében jött létre
 2. A támogatások felhasználására a magyar állam iskolacsoportokkal kötött szerződést (TÁMO_Projekt)
 3. GEL-hez tartozó iskolák szerződését az iskolák igazgatói írták alá.
 4. Az iskolák igazgatói a szerződés teljesítésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására igazgatóhelyetteseket, a szakmai kapcsolattartásra iskolai koordinátorokat bíztak meg.
 5. A GEL a TÁMOP szerződésben megszabott feltételekkel működik.
 6. A GEL biztosítja:
  1. Az oktatás számára szükséges helyiségeket és ezek működését (takarítás, raktározás, rendbentartás stb.),
  2. a technikai felszerelést (digitális táblák, számítógépek, projektorok stb.)
  3. az alapvető műszereket és a kísérletekhez a szaktanárok által a projekt kezdetekor megrendelt műszereket, anyagokat, vegyszereket;
  4. Tananyagokat (digitális és/vagy nyomtatott oktatói és tanulói kézikönyvek, munkafüzetek, stb.);
  5. a GEL-honlap működését, karbantartását;
  6. szakmai rendezvények szervezését tanároknak, diákoknak;
  7. az adminisztratív és szakmai kapcsolattartást az iskolák megbízott vezetőivel (igazgatóhelyettesek, szakmai GEL koordinátorok);
  8. a résztvevő iskolák laborhasználati beosztását, a laboránsok és szaktanárok laborhasználattal kapcsolatos képzését.
 7. Az iskolák biztosítják:
  1. A szaktanárok laborhasználati beosztását a GEL által megküldött órarend szerint (igazgatóhelyettesi feladatkör);
  2. a GEL működési költségeihez (takarítás, rendbentartás, enegiaköltségek, internet-költségek stb.) való részarányos hozzájárulást a szerződésben megszabott feltételek szerint (igazgatói feladatkör);
  3. A szaktanárokkal való kapcsolattartást (iskolai szakmai koordinátori feladatkör)
 8. A szaktanárok biztosítják:
  1. a GEL-ben végzett kísérletek szakmai tartalmát (kísérletek szakszerű előkészítése, az azokhoz szükséges, a projektben nem előre megrendelt, nem tárolható stb. anyagok és eszközök beszerzése);
  2. a tanulócsoportok és tananyagaik tervezését, beosztását;
  3. a szakszerű, fegyelmezett, biztonságos és hatékony kísérletezést;
  4. a kísérleti eredmények naplókban való rögzítését és a keletkezett dokumentumok megfelelő tárolását a laborban, mint a kísérleti munka integráns részét;
  5. az anyagok és eszközök előírásszerű megtisztítását és visszarendezését a tanulók segítségével munka végeztével („a műhelyben a munkának akkor van vége, ha a műhely rendes és tiszta”)

Pécs, 2014. szeptember 21., Horváth Erika, GEL laborvezető

 

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában és partner intézményeiben az Európai Unió támogatásával. (TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0007)