HÍREK

2015.09.01.
Új digitális állományok
Feltöltöttük honlapunkra a tanulói munkafüzetek digitális állományait.

A JAVASLAT

2015.10.10.

JAVASLAT a „Binet-BioTár Modell” beépítésére a tudományra nevelő Laborunk munkájába

JAVASLAT

 

a „Binet-BioTár Modell” beépítésére a

tudományra nevelő Laborunk munkájába

 

A tudományra nevelés sajátos értékteremtő munka: a megtermelt érték (képzett agy) távlatos hatású. Mivel a ma a tegnap a jövője, javaslatom visszatekintéssel kezdem.

Jó fél évszázada kell a komolyan számolnia a számítógépes műveltség terjedésével (Neumann János A számítógép és az agy. mek.oszk.hu/01200/01255/html/). M. McLuhan (1962) előre látta a Gutenberg Galaxis most zajló összeomlását, az új kommunikáció hatását az emberi társadalmakra. A számítógépes hálózatokban rejlő távlatok – a Neumann-galaxis – nálunk csak 1990-es években jelentkezett. (hu.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan(http://mek.oszk.hu/10600/10623/10623.pdf ). Ma már a tudomány, oktatás és művészet technikailag összefonódottt (http://www.google.com/glass/start/). Egy új Net Nemzedék (NN)

egyre (http://htmlimg3.scribdassets.com/2k0fkr29og2l7du2/images/1-df238ff483.jpg ) komolyabb kihívások (http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2005/P8014.pdf)

http://www.tenegen.eu/sites/tenegen.eu/files/tenegen/books/R10_Tenegen_Book_HU_CD.pdf elé állítja az oktatást és a (tudományra)nevelést.  Az angol szakirodalom ezt 15 éve ismeri el (Dewar 1998) és a technológiák kulturális hatásait a Pécsi Egyetem is folyamatosan kutatja.

Magyarországon már 10 évvel Dewar munkája előtt működött Szombathelyen és Veszprémben egy BINET–BioTár (Bolyai Internet Nemzetközi Egyetemi Tár Bio Tár - BIBT),  mely még a GOPHER-ben indult és 1992-től világhálón közölte a BioTár Electronic sorozatot. Ennek egyik első terméke ma is hozzáférhető a kibertérben (Szabó és Biró 1993 www.iif.hu/db/emsz ).

A BIBT legfőbb céljai a következők voltak: egyetemi és főiskolai hallgatók szemináriumi és diplomadolgozatainak elektronikus  közzététele; az új nemzedékek bekapcsolása a a világhálós tudástermelésbe és fogyasztásba (világhálós értékfigyelés, adattermelés, feldolgozás, tájékoztatás); a hagyományos és digitális tudásgyarapítás és tudás-termelés (oktatás, kutatás) új lehetőségeinek és buktatóinak a megismertetése (különös tekintettel az etikai kérdésekre (kiber-idézés, paste-copy plagizálás stb.)

A jelen javaslat készítője veszprémi egyetemi évei során ismerkedett meg a BIBT-tel (Horváth 2005, Szabó 2005). Látta, amint a gazdasági megszorítások miatt a BINET fejlesztése elakadt, a szombathelyi http://genetics.bdtf.hu torzóban maradt, majd el is tűnt. Még részese volt annak a fejlesztésnek, mely a Veszprémi (ma Pannon) Egyetemen folytatódott, és látta, amint az ott felépített http://binet-biotar.vein.hu  honlap fejlesztése – egy újabb megszorítási ciklus eredményeként – ugyancsak megállt. Tudomása van róla, hogy az egyik legelső magyar kiberközlő fórum újraindítása ismét napirendre került.

Javaslom a 25 éves BINET-BIOTÁR bemelését és fejlesztését Laboratóriumunk keretében az illetékes egyetemek (Pécs, Veszprém, Szombathely) és két határokon túli magyar egyetem (Kolozsvár és Komárom) bevonásával. Javaslatom fő indoka, hogy 1992-nél korábbi hasonló vállalkozás biztosan nincs a magyar nyelvterületen.

            Javaslatom egyeztetése az alapító szerkesztővel, illetőleg a BINET-BioTár honlapokat egykor működtető egyetemekkel folyamatban van.

Horváth Erika, laborfelelős

Pécs, 2014. március 12.

 

Hivatkozások :

Horváth E., 2005, Szelektív fémakkumuláció és bioindikáció kapcsolata szárazföldi növényekben. Szakdolgozat. Veszprémi Egyetem. Biológiai Intézet. Botanika Tanszék. BioTár Electronic. Hallgatói Munkák. Veszprém. P. 1-102.

Szabó T.A., 2005/2007, A Binet-BioTár modell Szombathelyen és Veszprémben 1988-2004 között. Tudományra nevelés a digitális világ határán. In: Kiss É., szerk.:Pedagógián innen és túl. Pannon Egyetem (Pápa-Veszprém), Pécsi Tudományegyetem. P. 662-672.

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában és partner intézményeiben az Európai Unió támogatásával. (TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0007)